Системи
за заплащане
Почти всички мениджъри вярват, че парите имат мотивираща сила. Много често в разговорите с ръководството служителите също декларират, че имат претенции за по-високо заплащане. Така се създава грешната представа, че отношенията ръководител-служител зависят от нивото на възнагражденията.

Когато обаче правим проучвания като външна агенция – например проучване за удовлетвореност от труда – освен за пари, хората говорят за фактори като отношение към служителя и признание за неговите постижения, за условия на труд и възможности за реализация.

01.
Неудовлетвореност

Ако човек получава много високо възнаграждение, но има усещането, че не получава всичко друго, което очаква от дадена работа, той е също толкова готов да я напусне, както и този, за когото парите са най-важни.

02.
Прагът

В докторската дисертация на Силвия Иванова се доказва, че има праг, под който парите имат водеща роля за неудовлетвореност от дадена работа, но над този праг все по-голямо значение придобиват други характеристики на работата.

Хората не напускат фирмата си, а своя мениджър

В дейността по подбор на персонал непрекъснато се срещаме с хора, които имат много висок доход за стандарта в страната, но търсят нови предизвикателства – професионално развитие, израстване в служебната йерархия или просто по-интересен предмет на дейност. Не са малко и тези, които “бягат” от началника си заради неприемливо според тях отношение. С други думи, както казват класиците по темата – хората не напускат фирмата си, а своя мениджър

В България частният бизнес има твърде кратка история и рядко висшите ръководители имат специализирано управленско образование. Механизмите на възнаграждение в огромното мнозинство от фирмите са възникнали “спонтанно”, под натиска на трудовия пазар и конюнктурата, на базата на лични отношения. В “добри времена” и при слаба конкуренция този подход върши работа, но при силно конкурентен пазар на труда, при растящ дефицит на квалифицирани кадри, ситуацията е различна.

Ръководител направление: Юлиан Узунов

Стройни системи за оценка на кадрите

  • Ние предлагаме изграждането на стройни системи за оценка на кадрите (основно очакване на почти всички служители е признание за извършената работа) и системи за възнаграждение, които почиват на здрави принципи, доказани в практиката на най-развитите държави.
  • С удоволствие ще обсъждаме с тези, които имат интерес по темата, какво може да се направи, за да се постигне по-ефективно използване на средствата, предназначени за мотивиране и ангажиране на кадрите.

Ръководител направление: Юлиан Узунов