ние сме екип
от експерти.
Да си част от екип не значи за загубиш индивидуалността си или да се криеш зад останалите! Ние, от екипа на ТМА, твърдо вярваме, че всеки член на екипа е важен и полезен точно със своите индивидуални знания и умения! Специфичното при нас е, че ние влагаме и сърце в това, с което се захванем!
Албена Иванова
Собственик и Управител

Консултант по управленски стандарти, одитор, обучител, мечтател.
  Любима фраза:

Няма начин да няма начин!

Любимо заглавие: „Моето семейство и други животни“ (не знам заради заглавието или И заради самата книга)

Кратко представяне:

Икономист. Магистратури по „Здравна икономика“ и „Стратегически мениджмънт на фармацевтичната дейност“. Студент по „Право“. Водещ консултант по разработка и внедряване на управленски системи спрямо различни стандарти (ISO 9001, ISO 13485, ISO 45001, ISO 14001 и др.). Лектор по системи за управление на качеството и добри практики като GDP и GMP. Значителен опит като ръководител на проекти в различни сфери на икономиката, включително фармацевтичния сектор. Хоноруван преподавател в Нов Български Университет.

Юлиан Узунов
Създател, дългогодишен управител

Консултант по управление на човешките ресурси и управленски стандарти, обучител, с експертиза във фармацевтичния сектор

  Любима фраза:

„Не можеш да стоиш в твоя ъгъл на Гората и да чакаш другите да дойдат при теб. Понякога ти трябва да отидеш при тях.“ (Мечо Пух)

Любимо заглавие: „Зидари на съдбата. Не чакай сгоден случай – създай го.“ (Философията на Орисън Сует Марден опровергава всички, на които друг им е виновен…)

Кратко представяне:
Certified Management Consultant от Institute of Management Consultancy, London, от 1998 г. Управленски консултант и обучител по стандарти по качеството, системи по качеството в GDP/GMP, управленски умения и човешки ресурси. Основател на Top Management Advisors Ltd. и Pharma Bulgaria Ltd. Издател на електронния бюлетин Pharma Bulgaria от 1993 г.

Даниела Първанова
Ръководител направление „Управленски стандарти“

Консултант и одитор, почти родена във фирмата или… поне проходила в нея. Днес Дани е незаменим член на екипа ни, страхотен колега и верен приятел – както за нас, така и за нашите клиенти.
  Любима фраза:

Keep moving

Любимо заглавие: “Show must go on”

Кратко представяне:
„Образование: Магистър – Инженер, специалност „Управление на качеството“, Технически университет, София
Бакалавър – Машинен инженер, Технически университет, София
Курсове и квалификации по различни управленски системи.
Опит: Дългогодишен опит (18 години) в предоставянето на консултантски услуги. Участие при управление на проекти по разработване и внедряване на Системи за управление, съгласно ISO 9001 (качество), ISO 14001 (околна среда), OHSAS 18001/ISO 45001 (здраве и безопасност при работа), ISO 13485 (медицински изделия), ISO 37001 (борба с подкупването) и др. Провеждане на вътрешни одити и подготовка за външни одити, поддържане и актуализиране на документи (процедури и формуляри) от СУК.
Участие в работни групи при описание на бизнес процеси и изготвяне на карти на процесите.“

Росица Писанова
Консултант и одитор по управленски системи

Жена, която умее да мисли и да не прибързва, да погледне от всички страни на проблема и да предложи решение, дори това да означава, че тя ще трябва да го изпълни!

  Любима фраза:

По-добре провален опит, отколкото пропуснат шанс.

Любимо заглавие: „Нова земя“ Екхарт Толе

Кратко представяне:
Специалност Бакалавър по „ Управление на здравните грижи“
Факултет по обществено здраве „проф. Д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Медицински университет – София
Опит: Повече от двадесет годишен опит като търговски и продуктов мениджър на медицински консумативи и апаратура в компании с изключително представителство за България на чуждестранни производители.
Медицинска сестра в частен и държавен здравен сектор.

Петя Захова
Консултант и одитор „по стандарти“

Жена, която сбъдва мечтите си! При нас тя е в нова роля – консултант и одитор „по стандарти“. Преди това е била „от другата страна“, тази на „отговорника по качеството/по НАССР…“, абе… на „Отговорника“!!!. Това обяснява и защо тя не просто не е „стандартен консултант“, а винаги успява да влезе и в обувките на клиентите!
  Любима фраза:

“Предизвикателствата правят живота интересен, а преодоляването им го прави осмислен“
Джошуа Марин

Любимо заглавие:  „На изток от рая“  Джон Стайнбег

Кратко представяне:
Образование: инж.-технолог „Животински хранителни продукти, консервиране и обществено хранене“
ВИХВП (УХТ) – Технологичен факултет
Курсове и квалификации по управление на системи за безопасност на храните.
Опит: Повече от двадесетгодишен опит в предприятия за производство на храни.

Цвети Миланова
Бъдещ художник

Временно заклещен в позицията на Административен сътрудник (струва си да ни дойдете на гости, за да видите на какво е способна!)

  Любима фраза:

„Интуицията е шепот на духа.“

Любимо заглавие: “Сянката на вятъра” от Карлос Руис Сафон

Кратко представяне:
Образование: Средно специално
Опит: Двадесет годишен опит в застраховането, администрацията и счетоводството.