Оценка
на съответствието

Разработването и внедряването на механизъм за оценка на съответствието или просто възлагането на този процес на външна фирма е важен елемент от управлението на всяка организация.
Квалифициране на доставчици
Очаквайте скоро
Нормативно съответствие
Оценката на съответствието е необходимост, която (макар и досадна) ще ни спести евентуални разочарования.
Таен клиент
Очаквайте скоро
ЗБУТ / Изнесени услуги
Очаквайте скоро