Обучение
Да знаеш и да можеш!
Top Management Advisors предлага и широка гама от обучения за ръководители на различни нива, които са насочени най-вече към придобиване или актуализиране на компетентността по различни аспекти на мениджмънта и маркетинга.
Управленски обучения
Предлагаме курсове, които да запълнят някои пропуски в квалификацията на мениджърите от всички нива.
Обучения за управленски стандарти и за вътрешни одитори
Top Management Advisors предлага различни семинари за въвеждане в различните управленски стандарти.
Обучения за здравния и фармацевтичния сектор
Проучванията, които правим ни дават ясна представа за тенденциите и очакванията на ключовите фигури в лекарствения бизнес.
Други
Основно наше предимство е, че не се ограничаваме до предлагане на стандартни учебни програми. Стига темата на Вашата потребност да е в обхвата на нашата компетентност, ние ще разработим специален курс за Вас.