управленско
консултиране
Консултации по международни управленски стандарти, управление на човешките ресурси, услуги за фармацевтичния сектор и обучения.

Нашите услуги

Управление чрез стандарти
Top Management Advisors предлага и различни семинари за въвеждане в различните управленски стандарти...
Оценка на съответствието
Дали потребността от оценка на съответствието ще дойде като изискване от управленски стандарт, от добра практика...
Обучение
Top Management Advisors предлага и широка гама от обучения за ръководители на различни нива, които са насочени...
Човешки ресурси
Предлагаме и разработката на цялостни системи за мотивиране на кадрите чрез подходящи инструменти за оценка...
Фармацевтичен сектор
Фармацевтичният сектор вероятно е най-динамичната област в медицината, която по традиция е по-консервативна...
Програми за съдействие на пациенти
Достъпът до скъпоструващи лекарствени продукти, осигурени от НЗОК...