Управление
чрез стандарти
Ние не предлагаме стандартни решения от типа “конфекция”, а се стремим да удовлетворим индивидуалните потребности на своите клиенти, като залагаме и на тяхното активно участие в проектите.
Разработване на управленски системи
Управленските стандарти трябва да помогнат на мениджърите да изградят модерни фирмени структури, които да се управляват ефективно.
Добри практики
Нашите специалисти имат квалификация и дългогодишен опит във внедряване изискванията на Добри производствени практики (GMP), Добри дистрибуторски практики (GDP) и др. – в сферата на здравеопазването, Добри производствени практики в хранително-вкусовата промишленост и др.

Очаквайте скоро
Одитиране на управленски системи
Разработването и внедряването на Система за управление е предизвикателство за всяка фирма, но не по-малко предизвикателство е провеждането на вътрешни одити.

Очаквайте скоро
Поддържане на управленски системи
Можете да разчитате на нашите специалисти и след сертификацията в съответствие с даден стандарт/и чрез услугата ни за поддържка и развитие на управленската ви система.

Очаквайте скоро