• Security
  • ISO new 2015
  • ISO Seminar
  • Pharma Marketing
  • Marketing Training
Previous Next
 

   Вече 29 години Top Management Advisors предлага широка гама бизнес услуги за своите клиенти. През цялото това време за нас най-важни са били почтеността и професионализмът.

   Независимо в кой сектор работим - управление на човешките ресурси, внедряване на международни стандарти, развитие на фармацевтичния сектор или обучения за ръководители и специалисти - често сме били сред първите в страната, които са развили дадена услуга, с която да допринесем за успеха на бизнеса в България. Тук предлагаме кратък обзор на новите за своето време дейности, където сме се изявили като пионери в изграждането на новата икономическа среда.

  На този сайт са представени нашите актуални услуги и полезна информация, която да ви даде представа в какви области и по какъв начин бихме могли да бъдем партньори и заедно да вървим към успеха.

TMA.Presentation.v3
TMA.ISO.10002.v3
TMA.ISO.9001.v3
TMA.Communication.v2