Фармацевтичен
сектор
Вече 30 години работим активно като консултанти във фармацевтичния сектор. Предлагаме на нашите клиенти текуща информация, обзори по ключови теми и проучвания, които да им помагат за вземането на важни стратегически решения.
Информация и анализи
Top Management Advisors предлага на своите клиенти обобщена информация, текущи анализи и обзори в рамките на абонамент или по конкретна заявка.
Проучвания и консултации
За лекарствата - истини и предразсъдъци!
Фармацевтичният сектор е най-динамичната област в медицината, която по традиция е по-консервативна.
Фармацевтична регулация
Ние предлагаме консултации по редица регулаторни въпроси на фармацевтичния сектор и се стремим да поддържаме актуална база данни с приложимите нормативни актове.
Фарма законодателство на български и английски
Търговията с лекарства и ценообразуването са обект на национална политика.