Човешки
ресурси
Човекът не е проблем, а решение!
Хората са този елемент от фирмата, който не може да се управлява само с власт и пари.
Подбор на персонал
Top Management Advisors (ТМА) e първата българска компания, която предлага професионален подбор на кадри още от 1990 година.
Оценка на кадрите
Top Management Advisors предлага консултации по изграждане на цялостни системи за оценка, които отразяват спецификата на фирмата...
Системи за заплащане

Почти всички мениджъри вярват, че парите имат мотивираща сила. Много често в разговорите с ръководството служителите също декларират...
Проучване на удовлетвореността на служителите
Очаквайте скоро