Програми за съдействие
на пациентите
Можеш да живееш по собствен график, но лекарствата са ефективни, ако се приемат съгласно предписанието.
Спазването на предписаната терапия, съчетана с грижата за пациента, са в основата на нашата работа!

Достъпът до скъпоструващи лекарствени продукти, осигурени от НЗОК, изисква подготовка на специфична документация, с която не всеки пациент може да се справи сам.
Спазването на предписаното лечение (medication adherence) също понякога представлява проблем.

Ние съдействаме на пациента в дейностите, които го затрудняват!

01.

Общи услуги по управление на програми за съдействие на пациенти

  • Съдействие при подготовка на необходимата документация за включване в пациентска програма за стартиране на лечение или за подновяване на документите за продължаващо лечение.
  • Мониторинг на необходимите изследвания и/или дейности за подготовка на документите за лечение.
02.

Ориентирани към пациента услуги по управление на програми за съдействие на пациенти

  • Пълно съдействие на пациента за редовно приемане на медикаментите в съответствие с предписаната от лекуващия лекар терапия.
  • Напомняне за необходимите изследвания и/или дейности за продължаващо лечение.
  • Проследяване и докладване на нежелани събития.
03.

Ползи

  • Гарантиране на непрекъснатост на лечението от страна на пациента.
  • Своевременно подновяване на протоколите за осигуряване на скъпоструващи лекарствени продукти, заплатени от НЗОК.

Постоянна връзка с пациентите при необходимост от решаване на проблеми.

С ГРИЖА ЗА ПАЦИЕНТА!

Програмите за съдействие на пациентите, които предлагаме, отчитат спецификата на лечение на съответното заболяване и са съобразени с изискванията на приложимото законодателство.

Според американския икономист Майкъл Портър, ако здравеопазването не е организирано спрямо нуждите на пациента, то се проваля в своите основи.

Е, фокусът на нашата услуга са пациентите и затова програмите ни отразяват в най-висока степен техните потребности! Натрупаният през годините опит показва, че работим във вярната посока.