Фарма законодателство
на български и английски
Нормативна база на фармацевтичния сектор

Законодателството във фармацевтичния сектор в България е хармонизирано до много висока степен с нормативната база на Европейския съюз по отношение на производство, регистрация и клинични изпитвания на лекарствата. Търговията с лекарства и ценообразуването са обект на национална политика, поради което са различни във всички страни.

01.
Нормативни актове на български език

На този сайт ще публикуваме всички актуални нормативни актове на Р България в сектора на български език.
Списък на българското фармацевтично законодателство може да намерите тук.

02.
Преводи на английски език

За тези, които се интересуват от преводи на английски език, прилагаме списък на Преводи на българското фармацевтично законодателство на английски език. Документите могат да се поръчат поотделно или да се получават с актуализация по абонамент при много изгодни условия.