Информация
и анализи
Top Management Advisors предлага на своите клиенти обобщена информация, текущи анализи и обзори в рамките на абонамент или по конкретна заявка.

Част от нашите коментари и анализи се подготвят само на английски език или само на български език според изискванията на клиентите. Стремим се справките по конкретни въпроси да бъдат изпълнявани в максимално кратки срокове.
Актуални данни за системата на здравеопазване, предимно на макроикономическо ниво.

01.

Данни и анализи за дейността на участниците във фармацевтичния пазар (производители, търговци на едро с лекарства, аптеки и институции в здравния сектор – Министерство на здравеопазването, Изпълнителната агенция по лекарствата и Националната здравноосигурителна каса).

02.

Актуални копия на нормативните документи, които засягат фармацевтичния сектор у нас (на български и на английски език), както и коментари и обзори по основни въпроси на фармацевтичното законодателство – виж раздела “Фарма законодателство на български и английски език”.

03.

Анализи относно ключови теми на фармацевтичния сектор като регистрация на лекарствата, ценообразуване, Позитивен списък и реимбурсиране на лекарствата,  изискванията за провеждане на клинични изпитания и други важни   въпроси, които се разработват и предоставят по заявка на клиента.

PHARMA BULGARIA

Текущи и специализирани обзори за фармацевтичния сектор на английски език предлагаме на нашите клиенти чрез абонамент за изданието PHARMA BULGARIA (от 1994 година). То е предназначено предимно за производители на лекарства и е насочено предимно към международна аудитория.

Ръководител направление: Юлиан Узунов