НАШАТА НОВА УСЛУГА – МЕДИАЦИЯ

Повечето хора вече знаят, че медиацията е достъпен способ за постигане на взаимоизгодно споразумение. Бих добавила, че това е способ, който е с по-широко приложение – може да се използва както за избягване на необходимостта от завеждане на дела, така и за разрешаване текущи спорни организационни или междуличностни затруднения или за преодоляване на различия.

В тази връзка се радваме да съобщим, че към нас вече можете да се обръщате за съдействие и от това естество.

Вашият медиатор може да бъде Албена Иванова, вписана в Единния регистър на медиаторите в България, под № 20230808002.