Нормативно
съответствието

Оценката на съответствието е необходимост, която (макар и досадна) ще ни спести евентуални разочарования.

Дали потребността от оценка на съответствието ще дойде като изискване от управленски стандарт, от добра практика в специфичен сектор или поради задължението ни да познаваме и спазваме приложимите за дейността на организацията ни нормативни и други изисквания Топ Мениждмънт Адвайзорс може да бъде вашият партньор в професионалното изпълнение на тази задача.

01.
НИЕ ЗНАЕМ ЗА НОВИТЕ НАРЕДБИ

Между това „да знаем, че има нова наредба“ и това „да разберем кои от изискванията ѝ са приложими за нас“ стои цял алгоритъм разстояние. Заедно може да разработим, внедрим и прилагаме най-подходящият за съответната фирма вариант.

02.
ЗВУЧИ МИ КАТО ПЪЛНА ЗАГУБА НА ВРЕМЕ

Нищо не може да се определи като „загуба на време“!  Особено, ако става въпрос за познаване и удовлетворяване на приложими изисквания!

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

Оценката на съответствието е процес, който гарантира, че ще бъдат отделени достатъчно време и внимание, за да може организацията да се запознае с измененията (в нормативна база, клиентски изисквания и др.) и да реши дали е необходимо да се предприемат действия, за да се гарантира изпълнението на изменените изисквания.