НОВ САЙТ

От днес, 25.08.2023 г., нашият обновен сайт е вече достъпен!

Винаги сме предпочитали личната комуникация и по тази причина сайтът ни беше леко ? неглижиран. Леко, леко… поне от пет години. Времето лети – „дълги“ дни и „къси“ години…

С подновен сайт, с възстановени (след отпуските) сили и хъс, оставаме на разположение за бъдещи съвместни проекти и задачи. Можете да ни намерите и в LinkedIn и Facebook.

Както знаете – обичаме работата си, така че не ни щадете!