Очаквайте! Обучение за вътрешни одитори съгласно ISO 19011:2018

Двудневен курс за повишаване на компетентността и развиване на практически умения

Изграждане на собствен капацитет за одитиране на Системи за управление на качеството съгласно ISO 9001, ISO 13485, EU GDP и EU GMP.

Конкретна програма ще бъде предоставена след определяне на фокуса на курса фармацевтичен сектор или други области.