Обучения за
управленски стандарти
Повечето компании, които внедряват стандарти от типа на ISO 9001, се стараят да създадат документи, които да изпълняват изискванията на стандарта.

Много малко са тези, които разбират, че управленските стандарти трябва да помогнат на мениджърите да изградят модерни фирмени структури, които да се управляват ефективно.

01.
“Само заради стандарта”?

За разлика от много консултанти, ние вярваме, че управленските стандарти по същество регламентират всички ръководни дейности и водят до постигане на съответствие с техните изисквания по никакъв начин не означава, че правим нещо “само заради стандарта”.

02.
Семинари и курсове

Top Management Advisors предлага различни семинари за въвеждане в различните управленски стандарти, по отделни аспекти на фирменото управление, а по заявка и курсове за внедряване на даден стандарт.

Курсове за вътрешни одитори

Периодично организираме и курсове за вътрешни одитори, които дават подходяща практическа квалификация за провеждане на одити съгласно изискванията на ISO 19011:2018.