Обучения за
здравния и фармацевтичния сектор
За бизнеса с лекарства от всички гледни точки

Нашите курсове за медицински представители по умения за продажби (за начинаещи и напреднали) представят както класическите модели, така и подходите за работа в съвременни условия на огромна генерична конкуренция и терен, пренаситен от представители на десетки компании. Предлагаме и специална програма за умения за презентиране пред лекари и фармацевти.

01.
За фармацевти

За екипите от ФАРМАЦЕВТИ предлагаме обучения по обслужване в аптеката, както и по аптечен маркетинг – как да съчетаем здравните грижи с успешния бизнес в аптеката. Обикновено съчетаваме тези курсове с предварително проучване по метода “таен клиент”, за да съберем реална информация за поведението на участниците в курса, а по време на семинарите разглеждаме добрите практики за работа с клиенти и пациенти.

02.
За лекари

За ЛЕКАРИТЕ предлагаме лекции по развитие на частната практика – как да печелим и задържим пациентите не само с медицинска компетентност, но и с добра организация и отношение. За лекарите, които имат (или им предстои) активна лекторска дейност, предлагаме специализиран курс по презентационни умения, който включва и насоки за изнасяне на доклади пред научни конференции.

Специализирани обучения

Наша основна специализация е фармацевтичният сектор, където от 1994 година следим развитието на законодателството в България, пазарната среда и участниците в нея. Проучванията, които правим сред лекари и фармацевти, ни дават ясна представа за тенденциите и очакванията на ключовите фигури в лекарствения бизнес.

За ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДИСТРИБУТОРИ И АПТЕКИ предлагаме специализирани обучения по фармацевтичен маркетинг, умения за продажби (начално ниво и напреднали), умения за презентиране и организиране на кръгли маси. Предлагаме и различни курсове по управленски умения и “soft skills”.

Адаптирани курсове

Имаме дългогодишен опит в предлагането на обучения, които са адаптирани за конкретните потребности и интереси на клиента.

Нашите обучения могат да бъдат затворени (само за екипа на една компания) или отворени – с участието на представители от различни фирми.

TMA-Training-Programme-Q1+Q2-2019-02-E

За всеки конкретен курс можете да получите повече подробности на български или английски език.

Ръководител направление: Юлиан Узунов