Оценка
на кадрите
Системи за оценка и мотивиране
Повечето работодатели проявяват интерес към внедряване на система за оценка на кадрите тогава, когато решат, че това е начинът да постигнат по-успешна мотивация на своите хора чрез обвързване на заплащането с оценка на резултатите.

Тази идея не е лоша и може да има положителен ефект, но връзката оценка-заплащане често се надценява. Дори най-обективната оценка има своите ограничения, а всички форми на стимулиране чрез по-добро заплащане имат краткосрочен ефект. Затова свеждането на оценката до механизъм за по-прецизна оценка на личния принос и оттам адекватно заплащане според постигнатите резултати рядко води до устойчива мотивация.

01.
Компетентностен модел

Затова ние препоръчваме внедряването на система за оценка, която почива на компетентностен модел и позволява по-точна оценка на стойността на всяка длъжност за фирмата. Залагането на измерими показатели и максимално обективни критерии е истинската основа за ефективна система за оценка.

02.
Лоялността на кадрите

Когато тя включва и всички други мотивационни фактори, които често не са материални (например редовната обратна връзка към всеки служител и получаването на признание за постигнатите положителни резултати), оценката има значително въздействие върху нагласите и лоялността на кадрите.

Инвестицията в хора

Top Management Advisors предлага консултации по изграждане на цялостни системи за оценка, които отразяват спецификата на фирмата и манталитета на различните групи служители. Надграждането на оценката чрез адекватна система на заплащане и нефинансови стимули гарантира по-силно усещане за справедливост, което обикновено води до повишаване на лоялността и производителността на труда. По този начин инвестицията в хора има най-висока възвръщаемост.

Ръководител направление: Юлиан Узунов