Проучвания
и консултации
За лекарствата – истини и предразсъдъци
Фармацевтичният сектор вероятно е най-динамичната област в медицината, която по традиция е по-консервативна.

Фармацевтичният маркетинг е една от най-сложните дисциплини, защото при него в Европа производителят може да промотира малка част от своите продукти към крайния клиент (лекарствата без рецепта), а при повечето препарати трябва да убеди трета страна (лекарите) да ги предписват.

01.
Сложен многоъгълник

Това създава сложен многоъгълник, в който ключови позиции заемат производители, прескриптори (лекари), търговци на едро с лекарства, фармацевти, осигурителни институции (Националната здравноосигурителна каса и частни застрахователи), фармакотерапевтични комисии и – разбира се – пациентите.

02.
Промяна в стратегиите

През последните години в целия свят нараства ролята на тези, които плащат – здравните каси и пациентите, за сметка на лекарите. Това налага промяна в стратегиите на производителите и търговците, която не всички в сектора възприемат лесно.

Нова среда

Липсата на много нови медикаменти и растящата конкуренция създадоха нова среда, в която грешните ходове имат все по-висока цена. Достъпът на пациентите до информация по интернет също изнервя както лекарите, така и другите участници по веригата на продажбите.

Освен да предоставяме информация и анализи, ние често правим проучвания за нагласите на лекари, фармацевти и пациенти към конкретни медикаменти или към активностите на производителите и търговците. Според нас най-удачна форма вече не са масовите въпросници, а фокус-групи или уеб-базирани анкети, а при аптеките и методики като “таен клиент” (mystery shopper).

Специализирани консултации и обучения

За производителите и търговците на лекарствени продукти и/или медицински изделия предлагаме консултации и специализирани обучения в областта на управленските стандарти и/или на Добрите практики.

Разполагаме със специалисти, които имат квалификация и дългогодишен опит в областта на здравеопазването.

Ръководител направление: Юлиан Узунов