Разработване на
управленски системи
Управленските стандарти трябва да помогнат на мениджърите да изградят модерни фирмени структури, които да се управляват ефективно.

За разлика от много консултанти, ние вярваме, че управленските стандарти по същество регламентират всички ръководни дейности и постигането на съответствие с техните изисквания по никакъв начин не означава, че правим нещо “само заради стандарта”.

01.
Над 200 компании

Top Management Advisors е сред пионерите в консултациите по разработка и внедряване на системи за управление на качеството съгласно серията стандарти ISO 9000. Първите ни 12 клиенти в тази област получиха своите сертификати още през 1997 г., а към днешна дата успешна сертификация с наше съдействие са постигнали над 200 компании.

02.
Подобряване на управленската система

Нашият екип се състои от специалисти, които имат опит в различни сектори. Обединява ни разбирането, че основна цел в консултантската ни дейност не е да помогнем на клиента да постигне формална сертификация по ISO 9001 и/или друг управленски стандарт, а да съдействаме за цялостно подобряване на управленската система за постигане на трайни положителни резултати. Имаме готовност да окажем съдействие на клиенти с модерно мислене и развита фирмена култура при вземане на най-подходящите решения по всички въпроси, свързани със сертификацията.

03.
Извън рамките на стандарта

Ние не предлагаме стандартни решения от типа “конфекция”, а се стремим да удовлетворим индивидуалните потребности на своите клиенти, като залагаме и на тяхното активно участие в проектите. Почти винаги в своите консултации излизаме от рамките на стандарта, за да помогнем при решаване на практическите проблеми на клиента, свързани с организацията на труда и управлението на ресурсите.

ИНТЕГРИРАНИ УПРАВЛЕНСКИ СИСТЕМИ

Поддържаме ползотворни контакти с редица клиенти и след сертифицирането на техните системи за управление по определен стандарт. Често работим с тях по следващи проекти за внедряване на изискванията на други управленски стандарти и изгражда на интегрирани управленски системи

В рамките на отделните проекти работим в тясно сътрудничество с представителите на клиента като им предаваме своите знания в процеса на работата. Предлагаме семинари за въвеждане в различните управленски стандарти, а по заявка организираме и самостоятелни курсове за усвояване изискванията на даден стандарт, както и курсове за вътрешни одитори