Очаквайте! Управление на времето: ключово умение за лидери и мениджъри

Най-често управлението на времето се разглежда като организационно умение, което включва и ползването на технически средства.

Отношението към времето има обаче и философски и стратегически компоненти.

На този семинар обсъждаме причините за недостиг на време и бариерите пред ефективното използване на времето.

Нашият фокус е върху подходите за управление на времето в практиката на лидера и мениджъра.