Управленски
обучения
В епохата на “непрекъснатото обучение”
За много хора висшето образование е последна стъпка в квалификацията, необходима за успешна кариера. Динамиката на живота и бизнеса обаче ни показва всеки ден, че трябва да се справяме с предизвикателства, които вчера не са съществували.

Освен това често за ръководители се издигат лица, които вероятно имат необходимите качества и са добри специалисти в дадена област, но им липсва системна подготовка за управление на процеси и хора.

01.
Курсовете

Top Management Advisors се опитва да помогне именно тук – предлагаме курсове, които да запълнят някои пропуски в квалификацията на мениджърите от всички нива и да структурират опита, който много от тях са натрупали в практиката.

02.
Темите

Темите на нашите обучения са различни – общите управленски функции, управление на хора (лидерство, делегиране, мотивиране), управление на срещи и на проекти.

Семинари

Предлагаме и семинари по основни умения, необходими за всеки мениджър – умения за професионална комуникация и преговори, презентационни умения, управление на времето и изграждане на екипи, менторство и коучинг.

За повече информация за нашите обучения можете да се свържете с нас.