Фармацевтична
регулация
Законодателство на лекарствения сектор
Има стоки, които не подлежат на държавен контрол и други, които носят рискове за здравето на хората.

Най-строг е контролът при продукти, които нанасят големи щети върху човешкото здраве като наркотиците, но на обществен контрол са подложени и храните, напитките и лекарствата.

01.
Фармацевтично законодателство

Българското фармацевтично законодателство вече е хармонизирано до много висока степен с това на Европейския съюз. През последните години няма много промени в режима на контрол на производството, регистрацията и търговията с лекарства. За сметка на това правилата за ценообразуване и снабдяване с лекарства се променят непрекъснато.

02.
Актуална база данни

Ние предлагаме консултации по редица регулаторни въпроси на фармацевтичния сектор и се стремим да поддържаме актуална база данни с приложимите нормативни актове. Справка може да направите в приложения Списък на българското фармацевтично законодателство.

За нашите чуждестранни клиенти

За нашите чуждестранни клиенти осигуряваме, по индивидуална заявка или на абонаментен принцип, Преводи на българското фармацевтично законодателство на английски език.

Ръководител направление: Юлиан Узунов